Informació legal

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’inclouen les dades d’informació general de www.natkam.cat

Informació general:
• Titular: Mizne Creations SL
• CIF: B-66325366
• Direcció: Prat de l’Om 13, 17862, Vallgofona de Ripollès, Girona
• E-mail: info@natkam.cat
• Tel.: 616 336 027
• Dades registrals de l’empresa: Registre Mercantil de la localitat de Barcelona, Tom 44378, Llibre 6373, Secció 1, Foli 134, Full 454357.En cap cas s’utilitzen galetes (cookies) per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari ni s’enregistren les seves adreces IP. L’ús de galetes queda reservat exclusivament a facilitar a l’usuari l’accessibilitat al lloc web i per recollir dades estadístiques.La privadesa de tota informació facilitada, tant per part de l’usuari a través dels mitjans de sol·licitud de dades personals com l’accessible a través del lloc web, està regulada per la Llei 15/2003, del 18 de desembre qualificada de protecció de dades personals, i pels reglaments que la desenvolupen. Natkam es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a canvis legislatius, jurisprudencials o als criteris seguits per l’Agència de Protecció de Dades o l’autoritat competent en cada moment, així com a les pràctiques del sector amb el benentès que els canvis introduïts s’anunciaran en aquesta pàgina. En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’inclouen les dades d’informació general de www.natkam.cat

Informació general:
• Titular: Mizne Creations SL
• CIF: B-66325366
• Direcció: Prat de l’Om 13, 17862, 
Vallgofona de Ripollès, Girona
• E-mail: info@natkam.cat
• Tel.: 616 336 027
• Dades registrals de l’empresa: Registre Mercantil de la localitat de Barcelona, Tom 44378, Llibre 6373, Secció 1, Foli 134, Full 454357. En cap cas s’utilitzen galetes (cookies) per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari ni s’enregistren les seves adreces IP. L’ús de galetes queda reservat exclusivament a facilitar a l’usuari l’accessibilitat al lloc web i per recollir dades estadístiques. La privadesa de tota informació facilitada, tant per part de l’usuari a través dels mitjans de sol·licitud de dades personals com l’accessible a través del lloc web, està regulada per la Llei 15/2003, del 18 de desembre qualificada de protecció de dades personals, i pels reglaments que la desenvolupen. Natkam es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a canvis legislatius, jurisprudencials o als criteris seguits per l’Agència de Protecció de Dades o l’autoritat competent en cada moment, així com a les pràctiques del sector amb el benentès que els canvis introduïts s’anunciaran en aquesta pàgina.